Organizácia projektu v Revite

V Revite pracujem prevažne na väčších projektoch. A veľký projekt znamená veľa zobrazení – veľa pôdorysov,pohľadov, rezov, výkresov. Bez správy toho, ako je projekt usporiadaný a delený sa z toho rýchlo stane chaos. Preto som pripravil návod, ako si možno usporiadať projekt – výkresy projektu  aj pohľady (rezy, pôdorysy) projektu.
Celá finta je o pridaní parametru do výkazu pohľadov (View List) ako aj do výkazu výkresov (Sheet List). V jednotlivých pohľadoch aj výkresoch viem (či už priamo alebo cez výkaz) pridať hodnotu do tohoto parametra a pomocou neho potom viem usporiadať organizáciu prehliadača projektu. Takto usporiadaný projekt bude potom omnoho prehľadnejší a pohyb v ňom omnoho efektívnejší. Celý postup ako to spraviť ukazuje priložené video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *